Zbor

Clădirea sobră a Ateneului, luminată feeric, este plină de viaţă. Cele şase coloane impozante ale faţadei pun în evidenţă eleganţa peristilului. Fluxul neîntrerupt al invitaţilor, tinereţea interpreţilor alungă parcă tenta mohorâtă a chipurilor zugrăvite în medalioanele de pe frontispiciu. Concertul… Continue Reading